top of page

MEME ONARIMLARI

MEME ONARIMLARI 

MEME ONARIM TEKNİKLERİ 

Meme kanseri erken yakalandığında tedavi şansı yüksektir. Çoğu kişi artık meme koruyucu cerrahiler ile meme kanserini atlatabilmektedir. Total mastektomi (memenin tamamının alınması) veya meme koruyucu cerrahi (memenin bir kısmının alınması) sonrasında meme dokusunun yeniden kazanılması için meme onarımları uygulanabilir. 

Anında Onarımlar

Mastektomi sırasında meme bölgesine silikon protez yerleştirilebilir veya daha çoğunlukla tercih edilen şekilde önce doku genişletici yerleştirilir. Doku genileştici zaman içinde şişirilerek meme protezinin rahatlıkla girebileceği bir büyüklük elde edilir. 2.seansta doku genişletici çıkarılarak meme  protezi yerleştirilir. Diğer memeye simetri sağlamak için bu seansta işlemler uygulanabilir. Anında onarımlar kişinin kendi dokusu ile de yapılabilir ancak genel olarak kendi dokusu ile onarım geç dönemde radyoterapi kemoterapi tedavileri bittikten sonra daha çok tercih edilir. 

Geç Onarımlar

Meme kanseri ile ilgili tedaviler tamamen bittikten sonra geç onarımlar uygulanabilir. Yine doku genişletici ve ikinci seansta implant yerleştirilmesi geç onarım olarak uygulanabilir. Kişinin kendi dokuları ile onarım ise daha çok karın, sırt nadiren iç bacak bölgesindeki kasların kullanılması şeklindedir. Sırt ve iç bacak  bölgesindeki dokuların kullanılması implant ile birlikte uygulama yapılmasını gerektirebilir.

Tüm meme onarım süreçlerinde ikincil düzeltme operasyonlarına veya simetrinin mümkün oldukça sağlanması için diğer memeye de müdahale edilmesine ihtiyaç duyulabilir.

bottom of page